Biz hakda

Fuzhou Jeýn Waýt iň oňat sungat we senetçilik kärhanasymedeni we döredijilik önümleriniň ajaýyp şäheri bolan Minhou şäherinde ýerleşýär.Jeýn Waýt Iň oňat adamlar “ruhuň” özeni hökmünde yhlas, arkaýynlyk, üns we täzelik bilen öňe gidýärler.

152773188

Esasan öndürýär

Esasan materiallar we beýleki medeni döredijilik önümleri hökmünde kanwanyň, zygyr matanyň, aýna, alýumin çarçuwasynyň we ş.m. bezeg sungatyny öndürýär.

Näme üçin bizi saýlamaly?

10 ýyldan gowrak ösüşden soň, Jeýn Waytt Best gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän uly öý bezeg kärhanasyna öwrüldi.Esasan materiallar we beýleki medeni döredijilik önümleri hökmünde kanwanyň, zygyr matanyň, aýna, alýumin çarçuwasynyň we ş.m. bezeg sungatyny öndürýär.Annualyllyk satuw mukdary 50 million RMB töweregi.30 gektar garaşsyz önümçilik bazasy we 25,000 inedördül metr ofis we önümçilik binasy bar, 200-den gowrak işgär, olaryň 16-sy gözleg we gözleg işlerinde ýöriteleşen, tehnologiýa innowasiýalaryna we önüm innowasiýalaryna üns berýär.